PROFESNÍ ŽIVOTOPIS: MUDr. Miroslav Vaněk


Vzdělání, kvalifikace:
  - Absolvent gymnázia Mikoláše Koperníka v Bílovci - 1986
  - Absolvent lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci - 1994
  - Atestace: Specializace v oboru gynekologie a porodnictví I.stupně - 28.5.1997
  - Atestace: Specializace v oboru gynekologie a porodnictví II.stupně - 19.5.2003
  - Nositel licence ČLK pro výkon samostatné praxe, pro výkon odborného zástupce, pro poskytování poradenských služeb pro obor gynekologie a porodnictví ze dne 22.4.2001
  - Nositel licence ČLK pro výkon funkce: vedoucí lékař a primář v nestátním zdravotnickém zařízení v oboru gynekologie a porodnictví
  - Nositel diplomu celoživotního vzdělávání lékařů
  - Od roku 2007 do roku 2016 primář gynekologicko-porodního oddělení nemocnice ve Frýdku-Místku p.o.
  - Od roku 2011 krajský odborný garant za obor gynekologie a porodnictví


Členství v profesních organizacích:
  - Člen gynekologicko-porodní společnosti ČSL JEP
  - Člen sekce ultrazvukové diagnostiky gyn.por.společnosti
  - Člen perinatologické společnosti


Design: Blanka Střešovská | Foto: Shutterstock. | (c) Vaněk Gynekologie 2013-2017